Main Article Content

Abstract

Ushbu maqolada texnologiy fanining o‘ziga xos xususiyati o‘quvchilarni ma’naviy va moddiy madaniyat dunyosiga jalb qilish, texnologiya fanining vazifalari o‘quvchilarning mehnat va texnologik madaniyatini, texnologik bilim va ko‘nikmalar tizimini shakllantirish va mehnatni tarbiyalashi haqida so`z yuritiladi

Keywords

maishiy buyumlar, texnologik madaniyat, mehnat bozori

Article Details

How to Cite
Boybalayev Mirzooxun Abdumanonovich. (2022). TEXNOLOGIYA FANINIG INSONNI MODDIY VA MA’NAVIY DUNYOQARASHINI RIVOJLANTIRISHDAGI AHAMIYATI. Academicia Globe: Inderscience Research, 3(09), 5–9. Retrieved from https://agir.academiascience.org/index.php/agir/article/view/868