Main Article Content

Abstract

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.O.Mirziyoev “Bugungi kunda mamlakatimizni yangilash va modernizatsiya qilish, uni innovatsion asosda rivojlantirish, Matematika o‘qitish nazariyasi va metodikasi o‘quvchilarning rivojlanishi. Umumiy o‘rta talim maktablardada “Matematika” fani bo‘yicha o‘quv dasturi haqida bayon etilgan.

Keywords

Umumiy o‘rta talim maktab, matematika, metodika, pedagok

Article Details

How to Cite
Botiraliyeva Maftuna Botirali qizi. (2022). UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABLARIDA MATEMATIKA O‘QITISH JARAYONI ELEMETLARIAN FOYDALANISHNI XOZIRGI XOLATI. Academicia Globe: Inderscience Research, 3(10), 71–73. https://doi.org/10.17605/OSF.IO/KR5G2