Main Article Content

Abstract

Ushbu maqolada Kimyo ta’limida ilg’or pedagogik texnologiyadan foydalanish, sinf darsliklaridan ijodiy foydalanish va unga qo‘shimcha ravishda turli resurslaridan hamda elektron darsliklar va o‘quv filmlaridan unumli foydalanishga o‘rgatish, shuningdek, darslikdagi mavzularni kundalik hayotga bog’lab tushuntirish, ilg’or o‘qitish metodlaridan, vositalardan unumli foydalangan holda muammoli, munozarali vaziyatlar tashkil etish texnologiyalar turlarida foydalanish haqida so`z yuritiladi

Keywords

ijodiy qobiliyat, qo‘shimcha adabiyotlar, ekskursiyalar semantik xususiyatlar tahlili

Article Details

How to Cite
Egamberdiyeva Zulxumor Abduraxmonovna. (2022). KIMYO FANINI O‘QITISHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH. Academicia Globe: Inderscience Research, 3(10), 77–79. https://doi.org/10.17605/OSF.IO/VFNK5